Pokaži / skrij meni
Info portal

37. posvet zadružnikov v luči mednarodnega leta zadrug in 140-letnice zadružništva na Slovenskem

7. 3. 2012

Portorož

6. in 7. marca 2012 je v Portorožu potekal tradicionalni posvet zadružnikov z naslovom »Nove poti zadružništva«. Osrednje teme srečanja so bile prihodnost skupne kmetijske politike, sodobna vloga zadrug in ohranjanje ter varovanje okolja. Na posvetu, ki je bil tudi letos dobro obiskan, so sodelovali številni ugledni slovenski strokovnjaki s področja kmetijstva in živilstva ter visoki gosti iz Slovenije in tujine. Prvi dan posveta je udeležence nagovoril predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je prevzel častno pokroviteljstvo mednarodnega leta zadrug.

O zadružnem bančništvu je na posvetu spregovorila tudi predsednica uprave Deželne banke Slovenije Sonja Anadolli, banka pa se je predstavila s svojo posebno ponudbo za kmetovalce. Zaradi naše tradicionalne vpetosti v kmetijstvo v najširšem pomenu besede v banki posebno pozornost posvečamo kmetovalcem, ki jim nudimo produkte, prilagojene njihovim potrebam in željam. Drugi dan posveta sta se udeležencem s svojimi proizvodi predstavili dve zadovoljni stranki Deželne banke Slovenije: ekološka kmetija Rodica iz vasi Truške pri Marezigah in turistična kmetija Logar iz Žerovnice.


Posvetu je prisluhnilo preko 300 udeležencev.


Razstavni prostor Deželne banke Slovenije.


Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je podelil priznanja Zadružne zveze Slovenije ob 140 letnici zadružništva na Slovenskem za delo in prispevek k razvoju zadružništva v Sloveniji. Nagrajenci s predsednikom države od leve proti desni: Mihael Demšar, Nande Vode, dr. Ludvik Toplak, dr. Danilo Türk, Leo Frelih in Peter Vrisk.