Pokaži / skrij meni
Info portal

Ukinitev registrskih računov vrednostnih papirjev pri KDD

21. 10. 2016

Z uveljavitvijo novega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP1) se ukinjajo registrski računi. KDD bo 30. septembra letos ukinila registrske račune vrednostnih papirjev za pravne osebe in 1. januarja 2017 registrske račune vrednostnih papirjev za fizične osebe. Več o ukinitvi registrskih računov si lahko preberete na www.kdd.si.

Informacijo o tem, ali imate na registrskem računu pri KDD katerega izmed vrednostnih papirjev, lahko imetniki - fizične osebe - enkrat letno brezplačno pridobite na spletni strani KDD, in sicer tukaj. Pri tem morate vpisati svojo identifikacijsko številko (davčno številko, EMŠO ali KID), izpis dobite po pošti ali ga osebno prevzamete na okencu KDD (Tivolska cesta 48, Ljubljana), kjer se identificirate z osebnim dokumentom.

S pridobljenim izpisom lahko v najbližji poslovalnici Deželne banke Slovenije uredite prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa pri KDD na trgovalni račun pri banki. Za prenos potrebujete veljaven osebni dokument, davčno številko, številko bančnega računa in izpis KDD. Poslovalnice, kjer lahko uredite prenos delnic, najdete tukaj, cenik storitev pa tukaj.

 

Opozorilo: Sporočilo je namenjeno izključno informiranju strank s ponudbo storitev borznega posredovanja Deželne banke Slovenije d. d. in ne predstavlja priporočila, vabila ali ponudbe za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Vsebina tega obvestila tudi ne predstavlja ponudbe oz. vabila k sklenitvi pogodbe z Deželno banko Slovenije d. d. Deželna banka Slovenije d. d. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo ali stroške, ki bi bili kakorkoli povezani s tem sporočilom. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganji, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Informacije v tem sporočilu so namenjene širši javnosti in ne upoštevajo izkušenj, znanj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente. Informacije v zvezi s storitvijo borznega posredovanja Deželne banke Slovenije d. d. najdete tukaj