Pokaži / skrij meni
Info portal

Banca di Cividale S.p.A. kot tretji strateški lastnik DBS d.d.

13. 1. 2006

V Deželni banki Slovenije d.d. je z dnem 11. januarja 2006 prišlo do večje spremembe lastniških deležev. Uspešna italijanska banka, Banca di Cividale S.p.A., je pridobila 5,5 odstotni delež banke, od tega je 125.550 delnic oziroma celotni lastniški delež v DBS d.d. odkupila od Banca Popolare Friuladria.

DBS d.d., ki je v letu 2005 poslovala uspešno, lahko z novim lastnikom pričakuje še hitrejši napredek. Bilančna vsota banke ob koncu leta je znašala skoraj 122 mrd SIT, kar je krepko nad planiranimi 115 mrd SIT, s čimer je utrdila svoj skoraj 2% tržni delež ter 13. mesto med slovenskimi bankami.

Vstop Bance di Cividale S.p.A. v Deželno banko Slovenije d.d. bo pripomogel k uresničevanju njenih načrtov. Omogočil ji bo nove konkurenčne vire sredstev ter odprl dodatne možnosti financiranja različnih projektov po Sloveniji. Hkrati pomeni tudi zaokrožitev načrtov DBS d.d. glede strukture strateških lastnikov, ki jih po tej transakciji predstavljajo kot največja lastnika Kapitalska zadruga z.b.o. in KD Group ter kot manjšinjski lastnik Banca di Cividale S.p.A. Taka lastniška struktura je začrtana v srednjeročnem strateškem planu DBS d.d.

Banca Popolare di Cividale S.c.p.A. ima za seboj dolgoletno zgodovino, saj bo letos praznovala 120. letnico delovanja. Leta 2000 pa je ustanovila istoimensko bančno skupino, v katero spada Banca di Cividale S.p.A, ki je junija istega leta prevzela tudi bančno dejavnost Kmečke banke iz Gorice. Čedadska banka je na več ravneh primerljiva z Deželno banko Slovenije. Ima preko 400 zaposlenih, od tega kar 80 Slovencev. Leta 2005 je bila v Italiji proglašena za banko leta po učinkovitosti poslovanja, ima pa tudi zadružniško poreklo, kar pomeni, da je v svoji poslovni politiki orientirana podobno kot DBS d.d.

Banca di Cividale S.p.A. izvaja glavnino poslovanja v SV delu Italije, t.j. v deželi Furlaniji Julijski Krajini, kjer ima svoj sedež, ki se nahaja v Čedadu (Cividale del Friuli), v bližini Vidma. Banka, ki ima danes 52 poslovalnic, širi svoje poslovanje, zato tudi njena bilančna vsota hitro narašča. V letu 2004 je tako znašala že 1.74 mrd €.