Pokaži / skrij meni
Info portal

BREZPLAČNI prilivi za domače in čezmejne plačilne transakcije pravnih oseb

23. 4. 2012

Ljubljana

Deželna banka Slovenije je med redkimi bankami, ki svojim strankam ne zaračunava nadomestila za vsa prejeta plačila v domačem in čezmejnem plačilnem prometu, od 1. 5. 2012 bodo brezplačni tudi čezmejni prilivi nad 50.000 EUR. S poslovanjem z Deželno banko Slovenije tako prihranite!

V skladu z Uredbo EU št. 260/2012 Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. 3. 2012 bomo vse banke izenačile nadomestila za vsa čezmejna plačila z ustreznimi plačili enakih vrednosti in v isti valuti. Deželna banka Slovenije bo 1. 5. 2012 dosedanja nadomestila za čezmejna plačila nad 50.000 EUR znižala in obravnavala po isti tarifi kot velja za domača plačila nad 50.000 EUR.

Z uvedbo obrazca UPN, ki je zamenjal posebno položnico, se je pravnim osebam povečalo število prilivov v dobro njihovega transakcijskega računa, saj so prilivi sedaj prikazani posamično. S tem so se povečali stroški izdajateljem UPN-nalogov, ki opravljajo svoj plačilni promet pri bankah, ki zaračunavajo prilivne provizije, saj za posamezen priliv plačajo v povprečju 0,10 EUR. Deželna banka Slovenije svojim strankam že v preteklosti ni zaračunavala nadomestil za prejeta plačila v domačem in čezmejnem plačilnem prometu, z majem to velja tudi za čezmejne prilive nad 50.000 EUR.

Da je Deželna banka Slovenije s svojo ponudbo za pravne osebe med najugodnejšimi bankami v Sloveniji, kaže tudi najnovejša analiza, v kateri je Banka Slovenije primerjala tarife bank in hranilnic za izbran nabor storitev na podlagi plačilnih navad pravnih oseb (več na
https://www.dbs.si/obanki/novice/vsebina.asp?MapaID=311&NewsId=442
in http://bsi.si/orodja/tarife-ps.asp?MapaId=987).


Več informacij o ponudbi najdete tukaj, na vaša vprašanja pa vam bomo z veseljem odgovorili tudi v poslovalnicah banke.