Pokaži / skrij meni
Info portal

DBS d.d. pridobila posel izplačevanja sredstev

28. 11. 2005

Ljubljana

Deželna banka Slovenije d.d. je na podlagi vsakoletnega javnega razpisa Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, pridobila celoten posel izvajanja nakazil upravičencem iz naslova »Ukrepi kmetijske politike za leto 2005 in naravne nesreče«.

Na razpisu je sodelovalo več bank, DBS pa je bila izbrana kot cenovno najugodnejša.

Banka bo kmetom in kmetijskim podjetjem, upravičenim do subvencij ali povračil škode v primeru naravnih nesreč (suša, toča…), sredstva izplačevala sočasno z izdajanjem odločb Agencije RS za kmetijske trge in razvoja podeželja, kar bo predvidoma potekalo v obdobju med 1.12.2005 in 30.6.2006. Vrednost vseh subvencij, ki so predmet tega razpisa, znaša okvirno 45 milijard SIT.

DBS bo sredstva nakazovala upravičencem na račune bank, kjer imajo odprte transakcijske račune. Ob potrditvi izbora Deželne banke Slovenije za izvajalca tega posla, je njen predsednik uprave dr. Draško Veselinovič dejal: »Ta posel sodi k nam in prave je tako«, saj velika večina kmetov in kmetijskih podjetij, ki so prejemniki teh subvencij, namreč posluje z Deželno banko Slovenije.