Pokaži / skrij meni
Info portal

Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki

30. 3. 2015

Ljubljana

3. aprila 2015 (veliki petek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah evroobmočja ne bomo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Posledično tega dne ne bodo operativni domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2.

V petek, 3. aprila 2014, bomo v Deželni banki Slovenije d. d. izvrševali le interni plačilni promet med računi znotraj banke. Vsi preostali plačilni nalogi, ki jih bomo prejeli v tem obdobju za domača plačila na račune pri drugih domačih bankah, in čezmejna plačila, bodo izvršeni prvi naslednji delovni dan, v torek, 7. aprila 2015. Prav tako bodo v torek izvršeni vsi nalogi, ki jih boste poslali v banko z datumom valute 3. aprila 2015 ali 7. aprila 2015.

V mednarodnem plačilnem prometu bo izvršitev nalogov z valuto 3. aprila 2015 in 7. aprila 2015 odvisna od urnika delovanja tujih bank.
 
V torek, 7. aprila 2015, bomo v Deželni banki Slovenije d. d. zopet opravljali plačilni promet v polnem obsegu.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo prijetne velikonočne praznike,

Deželna banka Slovenije d. d.