Pokaži / skrij meni
Info portal

Deželna banka Slovenije d. d. objava revidiranega letnega poročila 2010

3. 5. 2011

Na podlagi doloèil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poroèilo Skupine Deželna banka Slovenije  za poslovno leto 2010.
V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave dostopna tudi na spletni strani  www.dbs.si od 29. aprila 2011 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 29. 4. 2011
                                                   

Pripeti dokumenti: Letno poroèilo 2010


Deželna banka Slovenije d.d.
Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 4727 100
e-naslov: info@dbs.si