Pokaži / skrij meni
Info portal

Deželna banka Slovenije d. d. presegla tako načrtovane rezultate kot rezultate iz preteklega obdobja

10. 8. 2007

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je Deželna banka Slovenije d. d. dosegla zelo dobre poslovne rezultate. Banka beleži pozitiven trend rasti na vseh področjih.

Deželna banka Slovenije d. d. je v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 povečala bilančno vsoto za 66,1 mio EUR ali nominalno za 10,8 % (bilančna vsota vseh bank se je v prvih šestih mesecih 2007 povečala za 10,4 %). Na dan 31. 12. 2006 je bilančna vsota Deželne banke Slovenije d. d. znašala 146.133 mio SIT (609,8 mio EUR) in se je tako glede na leto 2005 povečala za 24.714 mio SIT (103,1 mio EUR) oziroma za 20 %.

V prvi polovici leta 2007 je Deželna banka Slovenije d. d. izkazala 6,2 mio EUR bruto dobička (dobička pred obdavčitvijo) in s tem močno presegla planirani bruto dobiček za leto 2007. Doseženi bruto dobiček iz leta 2006 je presegla za 75,1 %.

Na dan 30. 6. 2007 je donos na kapital (dobiček iz rednega poslovanja/povprečen lastniški kapital) znašal 28,53 % in je bil tako znatno višji od donosa na kapital v letu 2006, ki je znašal 8,73 %. V letu 2006 je bil doseženi donos na kapital nominalno za 167 % višji od letnega plana ter nominalno za 327 % višji od doseženega donosa v letu 2005.

V prvem polletju 2007 je Deželna banka Slovenije d. d. povečala stroškovno učinkovitost oz. ekonomičnost poslovanja, pri čemer izpostavljamo razmerje med operativnimi stroški in bruto dohodkom, ki se je v primerjavi z letom 2006 znižalo iz 78,8 % na 59,6 %, in razmerje med administrativnimi stroški in povprečno bilančno vsoto, ki se je v obravnavanem obdobju znižalo iz 3,01 % na 2,58 %.