Pokaži / skrij meni
Info portal

Deželna banka Slovenije d.d. ima novo mrežo enot

6. 6. 2006

Ljubljana

V Deželni banki Slovenije smo junija 2006 pričeli poslovati z novo, tehnično in organizacijsko posodobljeno mrežo enot, ki zagotavlja še večjo učinkovitost in še boljše pogoje poslovanja.

Z mrežo skoraj 100 enot je DBS prisotna na celotnem območju Slovenije in se po tem kriteriju uvrščamo med največje slovenske banke, kar v DBS opredeljujemo kot ključno konkurenčno prednost. Pred kratkim končana reorganizacija sistema enot bo omogočala boljše poslovanje z ekonomskega, organizacijskega in kadrovskega vidika.

Dosedanjih 20 poslovnih enot se je združilo v 10 poslovnih enot najvišjega ranga, ki od junija 2006 dalje pod svojim okriljem nadalje vodijo temu ustrezno povečano število poslovalnic in blagajniških mest. Postavili smo tudi nova teritorialna območja poslovanja poslovnih enot, ki so skladna s pokrajinami, po katerih se imenujejo nove poslovne enote:

  • PE Ljubljana,
  • PE Celje,
  • Koroško – Šaleška PE,
  • PE Podravje,
  • PE Pomurje,
  • PE Obala s Krasom,
  • PE Severna Primorska,
  • PE Dolenjska,
  • PE Notranjska in
  • PE Gorenjska.

Število vseh enot se z reorganizacijo ni spremenilo in ostaja enako, s čimer v DBS vsem strankam, fizičnim in pravnim osebam, omogočamo hitro dostopnost do bančnih in finančnih storitev na celotnem območju Slovenije.

"Prepričani smo, da bo reorganizacija poslovne mreže, kot smo jo zastavili v DBS d.d.,  omogočala doseganje večje produktivnosti in pripomogla k centralizaciji nekaterih opravil ter k racionalizaciji del in nalog. Prav tako bo zaradi manjšega števila poslovnih enot tudi lažje potekalo komuniciranje in koordinacija, zaposleni pa bodo imeli boljše možnosti za delitev dela, kar bo pripomoglo k uresničitvi nadaljnjih poslovnih in razvojnih ciljev DBS d.d." je povedal predsednik uprave DBS d.d., dr. Draško Veselinovič, "strankam bomo na celotnem območju Slovenije omogočili še boljše načine pristopa do splošnih ter specializiranih bančnih in finančnih storitev najvišje kakovosti na okencih bančnega poslovanja ter preko sodobnih poti poslovanja."