Pokaži / skrij meni
Info portal

Deželna banka slovenije izbrana za izplačevanje kmetijskih subvencij za leto 2007

30. 10. 2006

Ljubljana

Razpisanim pogojem s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so ustrezale ponudbe treh slovenskih bank, in sicer Deželne banke Slovenije d. d., NLB d. d. in Banke Koper d. d.

Na razpisu je bila že drugo leto zapored izbrana najugodnejša ponudnica Deželna banka Slovenije d. d. Glede na tradicionalno strateško usmeritev banke v agroživilski segment, je pridobitev izvajanja nakazil na tem podroèju za banko velikega pomena. Pri tem ni zanemarljivo, da kar dve tretjini prejemnikov teh sredstev predstavljajo komitenti Deželne banke Slovenije d. d.

Deželna banka Slovenije d. d. si bo, v skladu s svojo poslovno usmeritvijo, tudi v prihodnje prizadevala ohraniti pozicijo pomembne nosilke distribucije finanène pomoèi države in EU agroživilskemu sektorju in razvoju podeželja.