Pokaži / skrij meni
Info portal

Deželna banka Slovenije izbrana za izplačevanje kmetijskih subvencij za leto 2008

29. 10. 2007

Ljubljana

Deželna banka Slovenije d. d. je bila izbrana za izvajanje nakazil upravičencem, ki imajo račune pri poslovnih bankah oziroma HKS-ih v okviru izplačevanja sredstev  za namen »Ukrepi kmetijske politike 2007 in naravne nesreče«.

Deželna banka Slovenije je že tretje leto zapored izbrana za izplačevanje sredstev za ukrepe kmetijske politike in naravne nesreče. Glede na tradicionalno strateško usmeritev banke v agroživilski segment, je pridobitev izvajanja nakazil na tem področju za banko velikega pomena. Pri tem ni zanemarljivo, da skoraj dve tretjini prejemnikov teh sredstev predstavljajo komitenti Deželne banke Slovenije d. d.

Deželna banka Slovenije d. d. si bo, v skladu s svojo poslovno usmeritvijo, tudi v prihodnje prizadevala ohraniti pozicijo pomembne nosilke distribucije finančne pomoči države in EU agroživilskemu sektorju ter razvoju podeželja.