Pokaži / skrij meni
Info portal

Deželna banka Slovenije je sodelovala na 37. tradicionalnem posvetu zadružnikov v Portorožu

10. 3. 2010

Portorož

Deželna banka Slovenije se je tudi letos predstavila na letnem posvetu zadružnikov v Portorožu, ki je potekal 9. in 10. marca 2010. Na posvetu so sodelovali ugledni slovenski strokovnjaki s podroèja kmetijstva in živilstva in visoki gostje iz Slovenije in tujine. Osrednje teme dvodnevnega posveta z naslovom »Nove poti zadružništva« so bile prihodnost skupne kmetijske politike, sodobna vloga zadrug in ohranjanje ter varovanje okolja. Predsednik uprave Deželne banke Slovenije mag. Štefan Belingar je v okviru predavanja na temo finančnih virov za investicije v obnovljive vire energije predstavil novost v ponudbi banke t. i. solar kredit.

 

Dogodek je bil za banko, ki je sicer univerzalna, vendar glede na svoj zgodovinski ustroj daje poseben poudarek servisiranju agroživilskega segmenta, pomemben za pridobivanje novih strank s tega področja. Posebej za to priložnost smo tako pripravili ugodno ponudbo, dogajanje na posvetu pa smo med odmori popestrili s predstavitvami strank Deželne banke Slovenije: Društva kmetic Sežanske regije, Kmetije Ratoša  in vinarja Štule.