Pokaži / skrij meni
Info portal

Deželna banka Slovenije in Zveza bank Celovec odslej ponujata tudi sindicirana posojila

18. 2. 2013

Ljubljana

Deželna banka Slovenije in Zveza bank Celovec sta danes podpisali pogodbo o poslovnem sodelovanju na področju sindiciranih posojil. Ta bodo namenjena majhnim in srednje velikim gospodarskim družbam in zadrugam, ki potrebujejo kratkoročno ali dolgoročno posojilo za financiranje obsežnejših investicij kot so širjenje proizvodnje, nakup osnovnih sredstev, razvoj in inovacije. Medsebojno sodelovanje bo bankama prineslo nove priložnosti varnega plasiranja sredstev, posojilojemalcem pa omogočilo razvoj in širjenje poslovanja v prihodnosti.

Zveza bank Celovec in Deželna banka Slovenije, ki ju povezuje dolgoletno uspešno poslovno sodelovanje na področju zadružništva, povezani pa sta tudi lastniško, sta oblikovali t. i. bančni konzorcij z namenom porazdelitve tveganja pri visokih zneskih financiranja. S tem bosta podjetjem omogočili najem posojil večje vrednosti s sklenitvijo ene kreditne pogodbe. Pogoji pridobitve posojil se bodo določali individualno in bodo prilagojeni potrebam in željam posameznega posojilojemalca. V konzorciju bank bo vlogo agenta prevzela Zveza bank Celovec, vlogo udeleženke pa Deželna banka Slovenije.

Pogodbo o sodelovanju so podpisali uprava Deželne banke Slovenije Mojca Štajner in Sonja Anadolli ter direktorja Zveze bank Celovec mag. Rudolf Urban in Jakob Blaschitz. Novo obliko financiranja, ki ga gospodarstvo še kako potrebuje, sta podprla tudi predsednik nadzornega sveta Deželne banke Slovenije Peter Vrisk in predsednik upravnega odbora Zveze bank Celovec Felix Wieser. 


Foto (z leve proti desni): mag. Rudolf Urban, Jakob Blaschitz, Felix Wieser, Peter Vrisk, Sonja Anadolli in Mojca Štajner