Pokaži / skrij meni
Info portal

Dodeljevanje dolgoročnih kreditov za razvoj kmetij in kmetijskih dopolnilnih dejavnosti v občini Domžale za leto 2006

20. 5. 2006

Ljubljana

Deželna banka Slovenije d.d. je bila izbrana na javnem razpisu za dodeljevanje dolgoročnih kreditov za razvoj kmetij in kmetijskih dopolnilnih dejavnosti v občini Domžale za leto 2006.

Za kredite, ki so namenjeni razvoju kmetij in kmetijskih dejavnosti, lahko zaprosijo kmetje, ki imajo stalno prebivališče na območju Domžal in tam tudi opravljajo svojo dejavnost. Znesek dolgoročnega kredita je odvisen od kreditne sposobnosti prosilca in se vrača z mesečnimi anuitetami, rok za črpanje kredita pa je 1.10.2006.

Pogoji kreditiranja:

Vrsta kredita:
dolgoročni do 5 let
Izhodiščna obrestna mera:
6 mesečni Euribor +2%, uporabniku se obračuna le 6 mesečni Euribor, pribitek pa se mesečno pokriva iz proračunskih sredstev občine Domžale
Stroški odobritve:
1,5% od zneska odobrenega kredita, minimalno 20 EUR, maksimalno 150 EUR
Stroški vodenja:
0,5% enkratno ob odobritvi, minimalno 50 EUR, maksimalno 400 EUR (v primeru hipoteke)
Oblike zavarovanja:

  • vpis hipoteke
  • dva kreditno sposobna poroka
  • zastava depozita ali vrednostnih papirjev

 

Več informacij: Deželna banka Slovenije d.d., enoto v Domžalah, Ljubljanska 72,  tel. št. 01/ 7220 470.