Pokaži / skrij meni
Info portal

Dokapitalizacija Deželne banke Slovenije d. d.

8. 12. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Izid in zaključek prvega kroga dokapitalizacije

Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. (DBS d. d.) je na svojem 30. rednem zasedanju 14. 10. 2014 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za največ 4.636.588,28 EUR. Za znesek povečanja osnovnega kapitala banke bo izdanih največ 1.111.112 novih imenskih kosovnih delnic po ceni 9,00 EUR za delnico. Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 24. 10. 2014 (presečni dan) potrdila Prospekt za ponudbo delnic DBS d. d. javnosti. Ponudba delnic DBS d. d. javnosti se je začela 4. 11. 2014. V prvem krogu so imeli prednostno pravico obstoječi delničarji in je trajal do vključno 3. 12. 2014.

Obstoječi delničarji so v prvem krogu dokapitalizacije vpisali in vplačali 225.546 novo izdanih delnic DBS d. d. v skupni emisijski vrednosti 2.029.914,00 EUR.

Ponudba bo uspešna, če bo vpisano in vplačano najmanj 444.445 novo izdanih delnic v skupni emisijski vrednosti najmanj 4.000.005,00 EUR.

Začetek drugega kroga dokapitalizacije

Preostalih 885.566 delnic DBS d. d., ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu, so v drugem krogu dokapitalizacije ponujene v odkup obstoječim delničarjem banke in zunanjim investitorjem.

Drugi krog dokapitalizacije DBS d. d. se začne z dnem objave tega obvestila, to je 8. 12. 2014, in bo potekal do vključno 31. 12. 2014.

Dokumenti:
- prospekt,
- izvleček prospekta,
- pooblastilo fizične osebe,
- pooblastilo pravne osebe
- potrebni dokumenti in pooblastila za vplačilo novih delnic DBS d. d.,
- seznam vpisnih mest,
- vpisno potrdilo 2. krog

V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave dostopna tudi na spletnih straneh banke www.dbs.si od 8. 12. 2014 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke