Pokaži / skrij meni
Info portal

Imenovanje predsednice uprave Deželne banke Slovenije d. d.

27. 6. 2011

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na 33. redni seji dne 27. 6. 2011 sprejel naslednji sklep:

Mag. Štefanu Belingarju z dnem 27. 6. 2011 sporazumno preneha mandat predsednika uprave Deželne banke Slovenije d. d.
Za predsednico uprave Deželne banke Slovenije d. d. se z mandatnim obdobjem od 28. 6. 2011 do 20. 6. 2016 imenuje Sonjo Anadolli.

                                                                                             Uprava banke