Pokaži / skrij meni
Info portal

INTERVJU S PREDSEDNICO UPRAVE DEŽELNE BANKE SLOVENIJE SONJO ANADOLLI - BANČNI VESTNIK, OKTOBER 2016

31. 10. 2016

»Bančni trg se pomembno spreminja in spremembe gredo v smeri večjega sodelovanja. Deželna banka Slovenije je iz leta v leto bolj prepoznavna v okolju. Na leto pridobimo okrog 6.000 novih komitentov, kar je za naš obseg poslovanja kar lep uspeh. 85 poslovalnic predstavlja tretjo največjo bančno mrežo v Sloveniji. Smo edina  banka v Sloveniji, ki je članica Evropskega združenja zadružnih bank, ki povezuje 4.200 kreditnih zadrug z okrog 81 milijoni članov. Zadružno lastništvo je, tako kot v drugih državah tradicionalno povezano s teritorijem, lokalnim razvojem ter majhnimi in srednjimi podjetji, kar omogoča boljše poznavanje komitentov in oceno tveganj pri poslovanju. Tu iščemo sinergije v sodelovanju z lokalnimi zadrugami, kmeti člani zadrug, z raznimi lokalnimi združenji, agroživilskimi in drugimi podjetji ter mladimi. Imamo tudi odvisno družbo, ki opravlja lizinške storitve, uspešno pa tržimo tudi zavarovanja več zavarovalnic in prav ta celovitost obravnavanja nam prinaša pozitivne rezultate. Želimo, da bi bila banka stabilna, se na dolgi rok razvijala in gradila na tradiciji v povezavi s sodobnimi trendi prihodnosti.»