Pokaži / skrij meni
Info portal

Izdaja novih delnic Deželne banke Slovenije d. d.

22. 6. 2007

Ljubljana

KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. je dne 20.06.2007 odločila, da se v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpiše dodatna količina 387.700 kosovnih delnic z oznako SZBR, ISIN koda SI0021110083. Vsi vpisi se opravijo na dan 21.06.2007.

Delnice se v skladu z odločbo KDD prenesejo v dobro računov imetnikov po izdajateljevem seznamu, to je v korist upravičenih oseb, ki so sodelovale v postopku povečanja osnovnega kapitala Deželne banke Slovenije d. d. z vložki, v skladu s sklepom 20. redne skupščine delničarjev banke.

Skupno je sedaj v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.671.835 kosovnih delnic z oznako SZBR.