Pokaži / skrij meni
Info portal

Izid prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne d. d.

22. 10. 2012

Deželna banka Slovenije d. d. objavlja izid prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne d. d.

Prevzemnik Mlekodel d. o. o., ki nastopa tudi v imenu in za račun KGZ Krpan z. o. o., KZ Trebnje z. o. o., KZ Brežice z. o. o., Kmetijska zadruga Stična, z.o.o., KGZ z o.o. Škofja Loka, KGZ Ribnica z.o.o., KGZ Litija, z.o.o., Kmetijska zadruga Izlake z omejeno odgovornostjo, Kmečka zadruga Krško z.o.o., Kmečka zadruga Bohor, Koprivnica z.o.o., KZ Medvode z o.o., Medvode, KZ Sevnica z.o.o., ZKZ Mozirje z.o.o., KZ Dolomiti-Dobrova z.o.o., KZ Hoče z.o.o., Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z..o.o., KZ Selnica ob Dravi z.o.o., KKGZ z.b.o., KGZ M Sora z.o.o., KZ Metlika, z.o.o., KZ Rače z.o.o., KGZ Sava z.o.o., Lesce, Mlekarska zadruga Ptuj z.o.o., KGZ Sloga Kranj, z.o.o., KZ Krka z.o.o., KZ Lenart z.o.o., KGZ Gozd Bled, z.o.o., KZ Naklo, z.o.o., KZ Križe z.o.o., KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper, GMZ Kranj, z.o.o., Kmetijska zadruga Vransko z.o.o., KZ Šaleška dolina, z.o.o., Zadružna zveza Slovenije, z.o.o. in DBS d.d., v skladu s 54. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) javnost obvešča, da je v postopku s prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana, objavljeni dne 19. 9. 2012 na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-8/2012-8 z dne 14. 9. 2012, pridobil 194.713 delnic ciljne družbe z oznako LMLG, kar predstavlja 4,4435 % celotne izdaje. Prevzemno ponudbo je sprejelo 308 imetnikov delnic ciljne družbe.

Na podlagi navedenega prevzemnik neuradno ugotavlja, da je bila prevzemna ponudba uspešna.

Uprava banke