Pokaži / skrij meni

Javne objave

 • Odredba Banke Slovenije o dodatnih ukrepih za povečanje kapitala

  3. 7. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d.,...

  Preberi več
 • Bank of Slovenia decree on additional measures to increase capital

  3. 7. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the applicable legislation, Deželna banka Slovenije d. d. is hereby making the following announcement. On 1 July 2014,...

  Read more
 • Predčasen odkup in umik dela obveznic

  12. 6. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. je predčasno odkupila in umaknila del obveznic z oznako DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) v skupni nominalni vrednosti 2.050.000,00 EUR. Na podlagi določil...

  Preberi več
 • Partial repurchase and cancelation of bonds

  12. 6. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. has executed a partial repurchase and cancelation of bonds with the ticker symbol DEZEL Float 06/15 (ISIN: XS0518514558) in total nominal value of EUR 2,050,000.00. On...

  Read more
 • Objava sklepov 29. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  12. 6. 2014

  Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 29. redne skupščine z dne 10. junija 2014. Sklepi skupščine bodo 13. junija 2014 objavljeni na spletnih straneh AJPES-a (www.ajpes.si), od...

  Preberi več
 • Resolutions of the 29th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  12. 6. 2014

  The Management Board of Deželna banka Slovenije d. d. hereby discloses the resolutions passed by the 29th Annual General Meeting, held on 10 June 2014. This notice will be published on 13 June 2014...

  Read more
 • Povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe DBS Leasing d. o. o.

  11. 6. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d. je...

  Preberi več
 • Increase of the capital of the subordinated company DBS Leasing d. o. o.

  11. 6. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the valid legislation, the company Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the following notification: Deželna banka...

  Read more
 • Spremenjen finančni koledar za poslovno leto 2014

  15. 5. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja spremenjen finančni koledar za poslovno leto 2014. Glede na finančni koledar, ki je bil objavljen 20. 12. 2013, je spremenjena postavka 5, ki se je...

  Preberi več
 • Amended financial calendar for the financial year 2014

  15. 5. 2014

  Deželna banka Slovenije d. d. hereby releases its amended financial calendar for financial year 2014. The difference compared to the financial calendar released on 20 December 2013 is Item 5,...

  Read more
 • Sklic 29. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

  9. 5. 2014

  Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 11. junija 2013 in...

  Preberi več
 • 29th Annual General Meeting of Deželna banka Slovenije d. d.

  9. 5. 2014

  Pursuant to the provisions of the valid Companies Act, with reference to Articles 41, 48 and 49 of the Deželna banka Slovenije d. d. Statutes (notarised clean copy dated 11 June 2013, effective 14...

  Read more
 • Letni dokument objavljenih informacij

  7. 5. 2014

  Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s...

  Preberi več
 • Annual Document of Published Information

  7. 5. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d. is publishing its annual document in which all...

  Read more
 • Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2013

  25. 4. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto...

  Preberi več
 • Publication of the audited Annual Report of Deželna banka Slovenije Group for the financial year 2013

  25. 4. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and pursuant to the legislation in force, Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the audited Annual Report of Deželna banka...

  Read more
 • Povečanje osnovnega kapitala odvisne družbe DBS Leasing d. o. o.

  30. 1. 2014

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo: Deželna banka Slovenije d. d. je...

  Preberi več
 • Increase of the capital of the subordinated company DBS Leasing d. o. o.

  30. 1. 2014

  On the basis of the provisions of the Ljubljana Stock Exchange Rules and the valid legislation, the company Deželna banka Slovenije d. d. is publishing the following notification: Deželna banka...

  Read more
Nazaj na vrh