Pokaži / skrij meni
Info portal

Letni dokument objavljenih informacij

7. 5. 2013

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu s 63. členom zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji javno objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse javne objave iz letnega dokumenta so javnosti dostopne v okviru sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe www.dbs.si.

Letni dokument objavljenih informacij

Deželna banka Slovenije d. d. 
Uprava banke