Pokaži / skrij meni
Info portal

Letni dokument objavljenih informacij

7. 5. 2014

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji javno objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse javne objave iz letnega dokumenta so javnosti dostopne v okviru sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe www.dbs.si.

Letni dokument objavljenih informacij

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke