Pokaži / skrij meni
Info portal

Letni dokument objavljenih informacij

7. 5. 2012

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu s 63. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja letni dokument, ki vsebuje vse informacije, ki so bile v skladu s predpisi s področja vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji javno objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse javne objave iz letnega dokumenta so javnosti dostopne v okviru sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh družbe www.dbs.si.

To obvestilo bo od 7. 5. 2012 najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.dbs.si.

Letni dokument objavljenih informacij je na voljo tukaj.

                                                                    Deželna banka Slovenije d. d.
                                                                    Uprava banke