Pokaži / skrij meni
Info portal

Letno poročilo Deželne banke Slovenije 2007

23. 5. 2008

Ljubljana

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. je na svoji redni seji dne 21. 5. 2008 potrdil letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2007 ter dal pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d. o. o. za poslovno leto 2007.

Letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2007 je na voljo v priponkah.

Uvodna stran

Objava povzetka revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2007