Pokaži / skrij meni
Info portal

Leto 2008 prinaša enotno območje plačil v evrih - SEPA

24. 1. 2008

Ljubljana

Kaj je SEPA in kakšne spremembe prinaša?

SEPA (Single Euro Payments Area) predstavlja enotno območje plačil v evrih, v katerem boste imetniki transakcijskih računov lahko plačevali in sprejemali plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi, tako znotraj posamezne države EU kot med državami EU.

Uvedba plačil SEPA poteka postopoma. Z 28. januarjem 2008 bomo v Deželni banki Slovenije omogočali pošiljanje in prejemanje čezmejnih plačil SEPA. Pošiljanje domačih plačil bo omogočeno le na željo imetnika transakcijskega računa, ob predhodni sklenitvi ustreznega aneksa k Pogodbi o vodenju TRR.

Izvajanje SEPA plačilnega naloga, ki bo vseboval vse podatke, ki so zahtevani po pravilih SEPA, vam bo najprej na voljo v elektronski obliki - v elektronski banki DBS PRONET (za pravne osebe) in DBS NET (za fizične osebe).

Vsa SEPA kreditna plačila se izvršujejo z valuto naslednji delovni dan, pri čemer je maksimalni čas odobritve računa prejemnika plačila tri delovne dni.

V Deželni banki Slovenije imamo že sedaj boljše pogoje, ki jih bomo tudi ohranili. Naloge za čezmejna plačila bomo zato izvrševali najkasneje naslednji delovni dan (D+1). Domača plačila bodo v polnem obsegu na voljo z vzpostavitvijo ustrezne SEPA infrastrukture, ki bo omogočala obstoječi nivo storitev plačilnega prometa v Sloveniji, to je odobritev plačila v istem dnevu (D+0), kar bo predvidoma v sredini leta 2008.Več informacij:

http://www.sepa.si/,
http://www.bsi.si/,
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/