Pokaži / skrij meni
Info portal

Na tržišče prihajajo specializirana kmetijska zavarovanja posevkov in plodov

27. 8. 2013

Gornja Radgona

Deželna banka Slovenije in Die Österreichische Hagelversicherung-Agro Zavarovalnica sta danes na 51. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra podpisali pogodbo o sodelovanju pri posredovanju kmetijskih zavarovanj. Kmetovalcem bomo tako v naslednji sezoni ponudili različne zavarovalne produkte za zavarovanje posevkov in plodov.

Kmetijstvo je vse bolj izpostavljeno različnim vremenskim tveganjem. V zadnjih letih so kmetovalci utrpeli obsežne izgube zaradi škode, ki so jih povzročili toča, viharni veter, spomladanske pozebe, poplave in suša. S sklenitvijo zavarovanj, prilagojenih posameznim naravnim nevarnostim, lahko kmetovalci aktivno obvladujejo tveganje popolnega ali delnega izpada dohodka, izhajajočega iz kmetijske dejavnosti.

Z Die Österreichische Hagelversicherung-Agro Zavarovalnico, ki prav tako deluje na področju agroživilstva, smo združili znanje in izkušnje v obliki sodelovanja pri trženju zavarovalnih produktov. Tako so danes uprava Deželne banke Slovenije in predstavniki Die Österreichische Hagelversicherung na sejmu Agra podpisali pogodbo o sodelovanju. Deželna banka Slovenije bo pri tem delovala kot ekskluzivni bančni posrednik zavarovalnih produktov zavarovalnice, ki v slovenski kmetijski prostor prinaša 65-letno tradicijo specializirane vzajemne kmetijske zavarovalnice.

Tako bodo lahko od novembra dalje kmetovalci v posameznih poslovalnicah Deželne banke Slovenije sklepali zavarovanja za svoje pridelke pred nevarnostjo toče, viharnega vetra, spomladanske pozebe in poplavami in bili v primeru škodnega dogodka deležni nebirokratske in hitre pomoči pri reševanju škodnih dogodkov. Zavarovalni produkti so razdeljeni po kmetijskih panogah, in sicer na poljedelstvo in vrtnine, hmelj, sadjarstvo in vinogradništvo. Zavarovalni produkti Die Österreichische Hagelversicherung-Agro Zavarovalnice so prilagojeni strukturi posamezne kmetije. Kmetovalec lahko tako s pomočjo področnih svetovalcev, strokovnjakov s področja kmetijstva, izbere zavarovanje posevkov in plodov, ki je za njegovo kmetijsko dejavnost najprimernejše. Cenilci so slovenski kmetovalci, ki so opravili posebna izobraževanja na temo škod v kmetijski pridelavi zaradi posameznih vremenskih nevšečnosti.

Predsednica uprave Deželne banke Slovenije Sonja Anadolli je po podpisu pogodbe povedala: »V Deželni banki Slovenije že tradicionalno posvečamo posebno pozornost kmetijskemu sektorju, ki ga spremljamo in podpiramo z obsežno ponudbo za kmetovalce. Banka izhaja iz nekdanjih kmetijskih hranilno-kreditnih služb, dobro poznamo kmetijsko dejavnost in potrebe naših strank. Že nekaj let posredujemo različna zavarovanja za posamezne zavarovalnice, kar so naše stranke zelo dobro sprejele. Ekskluzivno sodelovanje z Die Österreichische Hagelversicherung-Agro Zavarovalnico, ki ponuja specializirana zavarovanja za kmetijsko dejavnost, je logična nadgradnja naše ponudbe. Prepričana sem, da smo našli strokovnega in zanesljivega partnerja, s katerim bomo našim strankam na enem mestu ponudili še bolj obsežen nabor storitev.«


Podpis pogodbe na sejmu Agra: predstavniki Deželne banke Slovenije in Die Österreichische Hagelversicherung-Agro Zavarovalnice.