Pokaži / skrij meni
Info portal

Nasprotni predlog za 21. skupščino delničarjev Deželne banke Slovenije d.d.

29. 6. 2007

Na podlagi 299. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava banke sporoča, da je delničar Kapitalska zadruga z.b.o., Miklošičeva 4, Ljubljana, pravočasno vložil nasprotni predlog k 4. in 6. točki dnevnega reda 21. skupščine delničarjev banke, sklicane za 20.07.2007.

Nasprotni predlog z obrazložitvijo ter stališčem uprave in nadzornega sveta si lahko ogledate tukaj (pdf dokument, 214 kB).

Sklic skupščine ter gradivo za delničarje so objavljeni tukaj.


Deželna banka Slovenije d.d.
Uprava banke