Pokaži / skrij meni
Info portal

Nenamenski kredit, vezan na življenjsko zavarovanje z vlaganjem v investicijske sklade

28. 6. 2006

Ljubljana

Slovenski trg bo s prvim julijem bogatejši za sodoben produkt Deželne banke Slovenije, t. i. Naložbeni kredit. Gre za nenamenski dolgoročni kredit do maksimalne višine 40 milijonov tolarjev. Obresti se mesečno plačujejo banki, glavnica pa se v enkratnem znesku odplača ob zapadlosti kredita predvidoma s sredstvi mesečno vplačanih premij naložbenega življenjskega zavarovanja. Naložbeni kredit predstavlja plod znanja in nadgradnjo že uspešnega sodelovanja štirih partnerjev: Deželne banke Slovenije, KD BPD, KD Investments in Slovenice Življenje.

Naložbeni kredit predstavlja prvi tovrstni produkt na slovenskem tržišču, saj gre za gotovinski (nenamenski) kredit, ki ga fizična oseba prejme pri Deželni banki Slovenije za dobo odplačevanja od 10 do 20 let v višini do 40 milijonov tolarjev.

Kreditojemalec zavaruje kredit z zastavo nepremičnine na ozemlju Republike Slovenije in z zastavo police naložbenega življenjskega zavarovanja Slovenice Življenje. Najmanj 15 odstotkov vrednosti kredita se nakaže kot obvezen vložek v sklenjeno polico naložbenega življenjskega zavarovanja kreditojemalca. Medtem ko se obresti kredita odplačujejo mesečno banki, pa se glavnica kredita v enkratnem znesku predvidoma odplača s sredstvi, ki se preko mesečnih premij življenjskega zavarovanja nalagajo v investicijske sklade v upravljanju KD Investments in podsklade družbe KD Delux v upravljanju KD BPD. Tako je kreditojemalec sočasno življenjsko zavarovan in plemeniti sredstva v skladih po lastni izbiri. Že raznolika ponudba skladov pa se bo v prihodnosti še razširila.

Poleg zagotovljene varnosti za svoje najbližje, možnosti odplačevanja kredita z ustvarjenimi donosi, naložbeno zavarovanje spremlja tudi prijazna dohodninska zakonodaja. Dohodek iz zastavljenega naložbenega zavarovanja namreč ni obdavčen, če je to sklenjeno za 10 let in več. Prav tako je omogočeno menjavanje vzajemnih skladov med trajanjem kredita, pri tem pa davčna obveznost ne nastane.

Naložbeni kredit je namenjen vsem kreditno sposobnim posameznikom, ki že imajo v lasti nepremičnine in so finančno ozaveščeni ter jim poslovanje z vzajemnimi skladi ni tuje.

Z novim produktom, Naložbeni kredit, so štiri uspešne družbe združile moči in vzpostavile še tesnejše medsebojno sodelovanje. V skladu s sodobnimi trendi in zaznanimi potrebami potrošnikov so razvile sodoben produkt, ki združuje odplačevanje kredita z naložbenim zavarovanjem.