Pokaži / skrij meni
Info portal

Nerevidirani konsolidirani računovodski izkazi za leto 2008

31. 3. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja
Nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze za leto 2008.