Pokaži / skrij meni
Info portal

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi Deželne banke Slovenije za leto 2009

26. 2. 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2009.

 

Več informacij najdete tukaj.