Pokaži / skrij meni
Info portal

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2008

27. 2. 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije objavlja
Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2008.