Pokaži / skrij meni
Info portal

NOVO! Pri Deželni banki lahko sedaj zavarujete kredite tudi z enotami vzajemnih skladov

1. 6. 2007

Ljubljana

V Deželni banki Slovenije lahko odslej z enotami vzajemnih skladov dodatno zavarujete vse kredite, ki so v ponudbi banke. Zavarovanje z enotami vzajemnih skladov je enakovredno ostalim zavarovanjem (npr. zavarovalnica, poroki, hipoteke …), način izračunavanja kreditne sposobnosti je enak kot za kredite, ki so zavarovani z drugimi vrstami zavarovanja.

Z enotami vzajemnih skladov lahko zavarujete tudi premostitvene oziroma lombardne kredite na osnovi vrednostnih papirjev, pri katerih se ne izračunava kreditna sposobnost, najvišji znesek kredita pa je odvisen od vrednosti zastavljenih enot premoženja.

Najvišji znesek odobrenega kredita (glede na vrednost zastavljenega premoženja  posameznega vzajemnega sklada) je določen individualno za posamezen sklad. Pri zastavi terjatev iz investicijskih kuponov vzajemnih skladov družbe za upravljanje KD Investments d.o.o. veljajo naslednji odstotki:

 • KD Rastko, delniški vzajemni sklad: 70 %,
 • KD Bond, obvezniški vzajemni sklad: 90 %,
 • KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb: 70 %,
 • KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov: 80 %,
 • KD MM, vzajemni sklad denarnega trga: 90 %,
 • KD Balkan, delniški vzajemni sklad: 70 %,
 • KD Severna Amerika, delniški vzajemni sklad: 70 %,
 • KD Novi trgi, delniški vzajemni sklad: 70 %,
 • KD Tehnologija, delniški vzajemni sklad: 70 %,
 • KD Surovine in energija, delniški vzajemni sklad: 70 %,
 • KD Nova energija, delniški vzajemni sklad: 70 %
 • KD Vitalnost, delniški vzajemni sklad: 70 %.

Dodatne informacije so vam na voljo na brezplačni telefonski številki DBS FON ter v katerikoli izmed 88 enot banke po vsej Sloveniji.