Pokaži / skrij meni
Info portal

Novosti v projektu SEPA

20. 10. 2010

Ljubljana

Z jesenjo na področju plačilnih storitev vse banke v Sloveniji v okviru SEPA (Single Euro Payments Area) uvajamo nekaj novosti, ki so pomembne tako za uporabnike kot banke.
 
Novo – obrazec Univerzalni plačilni nalog (UPN)
1. novembra 2010 se tako prične uporabljati nov obrazec - univerzalni plačilni nalog, ki bo postopno nadomestil obstoječe obrazce za plačila: posebno položnico (PP02, bančni nalog (BN02), regulirano čezmejno plačilo (RP01). Obrazec UPN se bo uporabljal za negotovinska (kreditna) plačila, gotovinska plačila (nakazila v gotovini), pologe na transakcijske račune pri bankah in dvige gotovine z njih.
 
Plačevanje z obrazcem UPN prinaša pomembne novosti:
- v državah območja SEPA se uvaja enotna evropska referenca. Pred zapisom evropske reference je treba dodati oznako RF. Pred domačo referenco (model in sklic) pa oznako SI;
- pri označevanju plačil se odpravlja vrsta posla in uvaja koda namena, ki podrobneje opisuje namen plačila;
- izjava je dogovor med izdajateljem obrazca UPN z vrstico OCR - prejemnikom plačila in njegovim ponudnikom plačilnih storitev o zagotavljanju podatkov o plačnikih. Podpisana izjava zagotavlja plačnikom enake pogoje plačevanja kot veljajo danes za posebne položnice;

2. novembra 2010 preneha vključevanje novih izdajateljev posebnih položnic v Zbirni center Bankart.

Čezmejne SEPA Direktne obremenitve (SDD) so namenjene tako enkratnim plačilom kot plačevanju ponavljajočih se (periodičnih) obveznosti v evrih. Banke v Sloveniji s 1. novembrom 2010 zagotavljamo dosegljivost za čezmejne direktne obremenitve SEPA. To pomeni, da banka sprejema plačilne naloge za direktne obremenitve SEPA za svoje stranke.

V prihodnjem letu bo vzpostavljena tudi infrastruktura za izvajanje domačih SEPA direktnih obremenitev. Takrat bodo domači prejemniki plačil (pravne osebe) lahko svojim strankam (potrošnikom) ponudili plačilo z direktnimi obremenitvami SEPA.


V Deželni banki Slovenije vas bomo tudi v prihodnje obveščali o vseh novostih. Podrobnejše informacije so vam na voljo na www.sepa.si, vprašanja pa lahko pošljete tudi na naslov sepa@zbs-giz.si.