Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava informacije o pomembnih deležih

24. 3. 2016

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij družba Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev v kapitalu banke:

Družba KD Group, finančna družba, d. d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, je Deželno banko Slovenije d. d., Ljubljana, dne 18. 2. 2016 z obrazcem P-DEL: Obvestilo o spremembi pomembnih deležev obvestila, da se ji je povečal delež v kapitalu banke iz 4,21 % na 6,01 % s pridobitvijo 76.500 delnic Deželne banke Slovenije d. d., Ljubljana, z oznako SZBR. Pridobitev je nastala na podlagi sklenjene pogodbe o nakupu in prodaji 76.500 delnic. Po pridobitvi je družba KD Group d. d. imetnica 255.941 delnic banke.

Vsebina objave je od današnjega dne dostopna tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze. Na spletnih straneh banke bo dostopna najmanj do 24. 3. 2021.


Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke