Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 34. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

7. 3. 2018

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja nasprotne predloge k predlogom sklepov 34. Redne skupščine banke, ki jih je dne 6. 3. 2018 prejela od delničarjev KD Kapital d. o. o. in KD Group d. d.

Nasprotni predlogi k predlogom sklepov 34.  Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so priloženi tukaj.

Nasprotni predlogi k predlogom sklepov 34. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh banke www.dbs.si, na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet http://seonet.ljse.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 7. 3. 2018

                                                                     

Deželna banka Slovenije d.d.

Uprava banke