Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava nasprotnih predlogov k predlogom sklepov 36. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

10. 5. 2019

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge k predlogom sklepov 36. Redne skupščine banke, ki jih je dne 7. 5. 2019 in dne 8. 5. 2019 prejela od delničarjev Skupina Prva d.d., Kapitalska zadruga z.b.o. in KD Group d.d. ter KD Kapital d.o.o..

Nasprotni predlogi ter zahteve za dopolnitev dnevnega reda k predlogom sklepov 36. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. sledijo v priponkah k tej objavi.

Prva Group

 Kapitalska zadruga

KD Group

Nasprotni predlogi in zahteve za dopolnitev dnevnega reda k predlogom sklepov 36. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na SEOnetu, ter objavljeni na AJPES.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 10. 5. 2019

Deželna banka Slovenije d.d.

Uprava banke