Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine delničarjev Deželna banke Slovenije d. d.

17. 3. 2017

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja nasprotne predloge in zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine banke, ki jih je dne 14.3.2017 prejela od delničarjev KD Kapital d. o. o., KD Group d. d. in Adriatic Slovenica d. d.

Nasprotni predlogi in zahteva za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so priloženi tukaj.

Nasprotni predlogi in zahteva za dopolnitev dnevnega reda 33. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh banke www.dbs.si, na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet http://seonet.ljse.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 17.3.2017

 

Deželna banke Slovenije d. d.

Uprava banke