Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

18. 9. 2018

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. na podlagi določil 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja nasprotne predloge in zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 35. Redne skupščine banke, ki jih je dne 13. 9. 2018 prejela od delničarja Skupina Prva d. d.

Nasprotni predlog in zahteva za dopolnitev dnevnega reda 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so priloženi v pripetem dokumentu:

- Nasprotni predlog in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Nasprotni predlog in zahteva za dopolnitev dnevnega reda 35. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. so na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh banke www.dbs.si, na spletnih straneh AJPES-a http://www.ajpes.si in v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet http://seonet.ljse.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.
 

 

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke