Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava Nerevidiranega polletnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2013

14. 8. 2013

Deželna banka Slovenije d. d. je v prvem polletju 2013 poslovala uspešno. Dosegla je 5.262 tisoč EUR operativnega dobička pred oslabitvami, po obračunu davkov je čisti dobiček znašal 87 tisoč EUR.

Kapitalska ustreznost banke se je v prvem polletju izboljšala in je konec junija znašala 11,89 % (31. 12. 2012: 11,47 %). Kapitalska ustreznost Skupine DBS je konec polletja znašala 11,90 %.

V prvem polletju 2013 je banka za 2 % povečala zbrana sredstva prebivalstva, ki so najpomembnejši in stabilen vir financiranja. Načrtnemu zmanjšanju izpostavljenosti banke do bančnega sektorja je sledilo znižanje bilančne vsote za 2 %, ki je konec junija dosegla 848.402 tisoč EUR. Z optimalnejšo strukturo bilance je bila dosežena obrestna marža z 2,52 % nad povprečjem bančnega sistema, izboljšala pa se je tudi glede na preteklo leto.

Banka je v prvem polletju za 5 % povečala obseg kreditiranja prebivalstva, pravnih oseb in države. Kvaliteta naložb se glede na enako obdobje lanskega leta ni bistveno poslabšala, saj so bile neto oslabitve in rezervacije le za 1 % višje in so znašale 5.140 tisoč EUR (1-6 2012: 5.089 tisoč EUR).

Tudi v prvem polletju se je ekonomičnost poslovanja banke še izboljšala, kar potrjujejo nižji operativni stroški poslovanja, ki so bili za 845 tisoč EUR nižji kot v enakem obdobju preteklega leta.

Nerevidirano polletno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za prvo polletje 2013

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke