Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2010

23. 3. 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in v skladu z veljavno zakonodajo družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane letne računovodske izkaze Deželne banke Slovenije d. d. za leto 2010.