Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava o izdaji obveznic

18. 6. 2010

Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska 9, Ljubljana, v skladu s Pravili Ljubljanske borze in veljavno zakonodajo objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava banke obvešča javnost, da je Deželna banka Slovenije dne 10. 6. 2010 uspešno zaključila izdajo obveznic z državnim poroštvom v višini 100 mio EUR in z ročnostjo 5 let.

 

Obveznice z mednarodno bonitetno oceno AA (agencija Standard&Poors) bodo kotirale na Luksemburški borzi. Obveznici je bila določena ISIN koda: XS0518514558.

 


Information Memorandum

 

 

                                                                                            Uprava banke