Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava podatkov o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013

20. 11. 2013

Deželna banka Slovenije d. d. je v devetih mesecih leta 2013 poslovala uspešno. Dosegla je višji operativni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami, ki je znašal 7.447 tisoč EUR (1-9 2012: 6.452 tisoč EUR). Čisti dobiček po obdavčitvi je bil 12 tisoč EUR.

Kapitalska ustreznost banke se je v letu 2013 izboljšala in je konec septembra znašala 11,78 % (31. 12. 2012: 11,47 %).

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je banka za 3 % povečala zbrana sredstva prebivalstva, ki so tradicionalno najpomembnejši in stabilen vir financiranja. Načrtnemu zmanjšanju izpostavljenosti banke do bančnega sektorja je sledilo znižanje bilančne vsote za 1 %, ki je konec septembra dosegla 859.914 tisoč EUR. Z optimalnejšo strukturo bilance je bila dosežena 2,50 % obrestna marža, ki je bila precej nad povprečjem bančnega sistema, izboljšala pa se je tudi glede na preteklo leto.

Banka je za 6 % povečala obseg kreditiranja prebivalstva, pravnih oseb in države. Neto oslabitve in rezervacije so znašale 7.418 tisoč EUR, kar je 9 % manj kot v obdobju 1-9 leta 2012.

Ekonomičnost poslovanja banke se je v letu 2013 še izboljšala, kar potrjujejo nižji operativni stroški poslovanja, ki so bili za 1.074 tisoč EUR nižji kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podatki o poslovanju banke za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013


Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke