Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2004

19. 5. 2005

Celotno revidirano Letno poročilo Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2004 in poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je na vpogled na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Vsebina, ki jo vsebuje ta dokument, bo objavljena na spletni strani družbe od 19.05.2005 do 27.05.2005.

Povzetek letnega poročila (pdf dokument; 193 kB)

 

uprava Deželne banke Slovenije d.d.