Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2012

26. 4. 2013

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2012.

Letno poročilo 2012

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke