Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2013

25. 4. 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2013.

Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2013
Komentar k javni objavi podatkov o poslovanju v letu 2013

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke