Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava revidiranega Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2014

20. 3. 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in veljavne zakonodaje družba Deželna banka Slovenije d. d. objavlja revidirano Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2014.

Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2014
Komentar k javni objavi podatkov o poslovanju v letu 2014

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke