Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava sklepov 22. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

30. 6. 2008

Uprava Deželne banke Slovenije d.d. objavlja sklepe 22. skupščine družbe z dne 27.06.2008. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.520.588 delnic, kar predstavlja 93,34 % odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Sprejeti sklepi skupščine