Pokaži / skrij meni
Info portal

Objava sklepov 23. skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

18. 6. 2009

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 23. skupščine družbe z dne 18. 6. 2009. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.606.174 delnic, kar predstavlja 95,61 % osnovnega kapitala družbe.

 

Sprejeti sklepi 23. skupščine