Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo delničarjem o imenovanju drugega posebnega revizorja

29. 7. 2019

Na podlagi določil 11. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d. je dne 25. 7. 2019 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče na predlog delničarja Kapitalska zadruga z.b.o. sklenilo, da se za izvedbo posebne revizije po sklepih št. 9., 10. in 11. 36. redne skupščine DBS namesto revizorske družbe Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane imenuje revizorska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 29. 7. 2019

Deželna banka Slovenije d.d.

Uprava banke