Pokaži / skrij meni
Info portal

Obvestilo delničarjem o prejemu poročila posebne revizije

21. 3. 2019

Na podlagi določil 11. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1,  Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije, d. d., obvešča delničarje, da je prejela Poročilo posebne revizije zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe Deželne banke Slovenije, ki ga je izdelala družba Ernst & Young d.o.o. na podlagi sklepa 35. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d..

Poročilo je na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. vsak dan med 9. in 12. uro v tajništvu uprave banke. Vsak delničar ima pravico zahtevati personaliziran izvod posebnega revizorjevega poročila, ki mu bo brezplačno dano naslednji delovni dan po prejemu zahteve.

Zahtevo za prejem izvoda poročila naj delničarji naslovijo na e-poštni naslov: info@dbs.si

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na teh spletnih straneh na voljo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava banke